วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระบรมราโชวาท


พระบรมราโชวาท

06ธ.ค.

ผู้แต่ง                                  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รูปแบบการประพันธ์         ร้อยแก้ว
ที่มาของเรื่อง                        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘ เพื่อพระราชทาน แก่พระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ ได้แก่
๑.      พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ (กรมพระจันทบุรีนฤนาถ) ต้นตระกูลกิติยากร ภายหลังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์
๒.    พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ต้นตระกูลรพีพัฒน์ ภายหลังดำรงตำแหน่งเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม
๓.     พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม (กรมหลวงปราจิณกิติบดี) ต้นตระกูลประวิตร ภายหลังดำรงตำแหน่งราช
เลขาธิการในรัชกาลที่ ๕
๔.     พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช (กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช) ต้นตระกูลจิรประวัติ ภายหลังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น